ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ORGANIZATION
dot
bulletผู้บริหาร
bulletโรงงาน
bulletสวัสดิการพนักงาน
bulletโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
PRODUCT
dot
bulletCHOKE
bulletTRANSFORMER
bulletSOCKET
bulletZINC
dot
ปรัชญาชีวิต
dot
bulletตามแนวทางพระบรมราโชวาท
bulletตามแนวทางพุทธศาสนา
bulletตามแนวทางนักปราชญ์
bulletตามแนวทางวิถีชาวบ้านอิสาน
dot
แนะนำ Web Site
dot
bulletพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
bulletสภาอุตสาหกรรม มหาสารคาม
bulletสภาอุตสาหกรรม สอท.
bulletศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ม.ส.
bulletBusiness Thai
bulletค้นหาในสิ่งที่ต้องการ Google
dot
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletไทยรัฐ ออนไลน์
bulletเดลินิวส์ ออนไลน์
bulletคม ชัด ลึก ออนไลน์
dot
บทความ จากเรา
dot
bulletเดลต้า กับธุรกิจรับจ้างผลิต
dot
อุตสาหกรรมเกษตรดอนหว่าน
dot
bulletการจัดการผักปลอดสารพิษ
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
bulletสอบถามเพิ่มเติม
bulletชมVDO แนะนำโรงงานSMP2005
Uploaded by wisoot


สารจากประธานบริษัท

          

 

 

"หนึ่งในจิตใต้สำนึก และทุกลมหายใจที่มี คือการได้ถวายความจงรักภักดี ภายใต้เบื้องพระยุคลบาท และสำนึกในบุญคุญของแผ่นดิน ด้วยการกระทำความดี ความพอเพียง และความเพียงพอตามกระแสพระราชดำริขององค์ล้นเกล้าของชาวไทย   ความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่ง ด้วยการทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาสัย จำนวน 150,000 บาท"
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า "นายสมพงษ์  พวงเวียง บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด

ประธานกรรมการบริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง 2005 จำกัด

 

 

              จังหวัด มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคอีสาน จึงได้รับการขนานนามว่าสะดืออีสาน ประชากรในจังหวัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งนับเป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีงานทำ เนื่องจากปริมาณการจ้างงานในจังหวัดมีไม่เพียงพอและ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังมีไม่มาก ทำให้ผู้ที่ว่างงานส่วนใหญ่รวมถึงผู้ทำการเกษตรในช่วงที่ไม่ได้เพาะปลูกจะต้องอพยพไปหางานในแถบจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อันทำให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรและก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมต่างๆตามมาเช่น ปัญหาศีลธรรม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพย์ติด และครอบครัว เป็นต้น

 

           หากมองมาที่จังหวัดมหาสารคาม จะพบว่ามีปัจจัยต่างๆที่มีความเอื้ออำนวยต่อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่เป็นจังหวัดที่ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ไม่ดีและมีฐานะยากจน นอกจากยังเป็นจังหวัดที่มีค่าครองชีพ และค่าแรงขั้นต่ำ ที่ต่ำที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษามากเมื่อเทียบกับเนื้อที่และปริมาณประชากร  ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นตักศิลานคร(เมืองแห่งการศึกษา) ทำให้ในแต่ละปีจะมีนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างดียิ่ง

ในอนาคตอันไกล้นี้ การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร จะเสร็จสิ้น ทำให้เกิดเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่(East-West Corridor) ที่เริ่มจากประเทศพม่า ผ่านเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดตาก พาดผ่านมายังจัดหวัดมุกดาหารและข้ามสะพานไปยัง สปป.ลาว ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือดานังประเทศเวียดนาม ซึ่งเส้นทางสายนี้ผ่านจังหวัดมหาสารคามที่อำเภอเชียงยืน และทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางของการขนส่งทางเรือ อันได้แก่ท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าจังหวัดมหาสารคามเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ดังที่ BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) จัดให้จังหวัดมหาสารคามเป็นเขตการส่งเสริมการลงทุน (เขต3 พิเศษ) ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับภาษีอากรมากกว่าเขตอื่นๆ ในประเทศไทย

 

บริษัทโสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005) จำกัด ในฐานะที่เป็นโรงงานผู้รับจ้างช่วงผลิตที่มีศักยภาพในจังหวัด ด้วยประสบการการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมาร่วม10ปี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  เรามีความยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษานักลงทุนทุกท่าน หากมีความประสงค์ที่จะมาลงทุนในจังหวัดมหาสารคาม หรือแม้กระทั้งหากต้องการที่จะมาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเป็นคู่ค้ากับเรา 

                                                                                                  

 

                                                                              นายสมพงษ์  พวงเวียง

                                                                      ประธานกรรมการ

                                      บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005)จำกัด

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายกิจการศึกษา)

                         Copyright © 2010 All Rights Reserved.


บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่  135 หมู่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบล ดอนหว่าน อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
Tel. 043-900066-7  Email : info@smp2005.com 

 

เชิญเยี่ยมชมลิงค์เพื่อนบ้านเราทั้งหมด 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม รีสอร์ทมีระดับ ศูนย์เกษตรอุตสาหกรรมดอนหว่าน สินค้ามาตราฐาน นมโคโคกก่อ อีฮงมอเตอร์ ฝากซื้อขาย ตักสิลานครดอทคอม Tcom Mahasarakham มหาสารคาม นาม ตักสิลานครสมัครงาน หางาน รับสมัครงาน