ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ORGANIZATION
dot
bulletผู้บริหาร
bulletโรงงาน
bulletสวัสดิการพนักงาน
bulletโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
PRODUCT
dot
bulletCHOKE
bulletTRANSFORMER
bulletSOCKET
bulletZINC
dot
ปรัชญาชีวิต
dot
bulletตามแนวทางพระบรมราโชวาท
bulletตามแนวทางพุทธศาสนา
bulletตามแนวทางนักปราชญ์
bulletตามแนวทางวิถีชาวบ้านอิสาน
dot
แนะนำ Web Site
dot
bulletพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
bulletสภาอุตสาหกรรม มหาสารคาม
bulletสภาอุตสาหกรรม สอท.
bulletศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ม.ส.
bulletBusiness Thai
bulletค้นหาในสิ่งที่ต้องการ Google
dot
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletไทยรัฐ ออนไลน์
bulletเดลินิวส์ ออนไลน์
bulletคม ชัด ลึก ออนไลน์
dot
บทความ จากเรา
dot
bulletเดลต้า กับธุรกิจรับจ้างผลิต
dot
อุตสาหกรรมเกษตรดอนหว่าน
dot
bulletการจัดการผักปลอดสารพิษ
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
bulletสอบถามเพิ่มเติม
bulletชมVDO แนะนำโรงงานSMP2005
Uploaded by wisoot


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
          บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด ได้จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านครอบครัว สังคม การส่งเสริมอาชีพ ให้กับพนักงาน ซึ่งทาง บริษัท โสมภาสฯ จะช่วยเหลือในด้าน เงินทุน อุปกรณ์ สัตว์เลี้ยง และจัดฝึกอบรมวิธีการจัดการฟาร์มอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผล

   

 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         - กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ
         - กิจกรรมฟังธรรม พัฒนาจิตใจ
  โครงการกีฬาภายใน-ภายนอก
  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  โครงการอาชีวอนามัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
  โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชุน(SMP บุญบารมีฟาร์ม)
         - ฟาร์มวัวเนื้อ
         - ฟาร์มเลี้ยงสุกร
         - เลี้ยงปลาในบ่อดิน
         - สวนแก้วมังกร
         - สวนผักปลอดสารพิษไฮโดรโพรนิกส์
         - แปลงสาธิตการปลูกหม่อน
         - แปลงสาธิตการขยายพันธุ์หญ้ากินีสีม่วง
         - แปลงทดลองการปลูกยูคาลิปตัสCopyright © 2010 All Rights Reserved.


บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่  135 หมู่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบล ดอนหว่าน อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
Tel. 043-900066-7  Email : info@smp2005.com 

 

เชิญเยี่ยมชมลิงค์เพื่อนบ้านเราทั้งหมด 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม รีสอร์ทมีระดับ ศูนย์เกษตรอุตสาหกรรมดอนหว่าน สินค้ามาตราฐาน นมโคโคกก่อ อีฮงมอเตอร์ ฝากซื้อขาย ตักสิลานครดอทคอม Tcom Mahasarakham มหาสารคาม นาม ตักสิลานครสมัครงาน หางาน รับสมัครงาน