ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ORGANIZATION
dot
bulletผู้บริหาร
bulletโรงงาน
bulletสวัสดิการพนักงาน
bulletโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
PRODUCT
dot
bulletCHOKE
bulletTRANSFORMER
bulletSOCKET
bulletZINC
dot
ปรัชญาชีวิต
dot
bulletตามแนวทางพระบรมราโชวาท
bulletตามแนวทางพุทธศาสนา
bulletตามแนวทางนักปราชญ์
bulletตามแนวทางวิถีชาวบ้านอิสาน
dot
แนะนำ Web Site
dot
bulletพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
bulletสภาอุตสาหกรรม มหาสารคาม
bulletสภาอุตสาหกรรม สอท.
bulletศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ม.ส.
bulletBusiness Thai
bulletค้นหาในสิ่งที่ต้องการ Google
dot
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletไทยรัฐ ออนไลน์
bulletเดลินิวส์ ออนไลน์
bulletคม ชัด ลึก ออนไลน์
dot
บทความ จากเรา
dot
bulletเดลต้า กับธุรกิจรับจ้างผลิต
dot
อุตสาหกรรมเกษตรดอนหว่าน
dot
bulletการจัดการผักปลอดสารพิษ
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
bulletสอบถามเพิ่มเติม
bulletชมVDO แนะนำโรงงานSMP2005
Uploaded by wisoot


ตามแนวทางพุทธศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิต คือ สุภาษิต ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้..ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย หรือ แม้แต่เตือน สติ ให้เรา หู ตา สว่าง เกิดปัญญาเข้าใจ ได้อุบายที่ดีในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหา และ พ้นจากเครื่องเศร้าหมองได้

*  ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
*  ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
*  สังขารที่ยั่งยืน ไม่มี
*  ภาวะของหญิง รู้ได้ยาก
*  พึงเพิ่มพูนความสละออกให้มากไว้
*  ศรี เป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์
*  ความหิว เป็นโรคอย่างยิ่ง
*  ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่
*  เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก
*  พึงศึกษาความสงบนั้นแล
*  ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง
*  ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ เป็นการยาก
*  ความเป็นอยู่ของสัตว์ เป็นการยาก
*  ความได้เป็นมนุษย์ เป็นการยาก
*  การได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษ เป็นการยาก
*  วัยย่อมผ่านพ้นไปทุกขณะทีเดียว
*  มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน
*  เหย้าเรือนมีความไม่หมั่น เป็นมลทิน
*  กำลังใจ พึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย
*  ได้ยศแล้ว ไม่ควรเมา
*  ผู้อื่นพึงให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้
*  โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม
*  ความถึงพร้อมแห่งขณะ หาได้ยาก
*  สิ่งใดไม่ผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น
*  เมื่อยังไม่ถึง ไม่ควรพูดอวด
*  ผู้เพ่งสันติ พึงละอามิสในโลกเสีย
*  ในเวลามีข้าวน้ำ ย่อมต้องการคนที่รัก
*  อำนาจ เป็นใหญ่ในโลก
*  ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
*  พรตของผู้บริสุทธิ์ มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ
*  ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้
*  กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง
*  ท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งอยู่เถิด อย่าไม่มีที่พึ่งอยู่เลย
*  ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก
*  ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ มีเฉพาะตัว
*  สัตบุรุษ ไม่มีในชุมนุมใด ชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่าสภา
*  สิ่งใดที่เข้าไปยึดถืออยู่จะพึงหาโทษมิได้ สิ่งนั้นไม่มีในโลก
*  สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ย่อมเป็นไปตามปัจจัย
*  ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่ ผู้มัวถือฤกษ์อยู่
*  พึงปรารถนาความไม่มีโรค ซึ่งเป็นลาภอย่างยิ่ง
*  การเห็นพระพุทธเจ้าเนือง ๆ เป็นการหาได้ยาก
*  ในบรรดาที่ปรึกษา ย่อมต้องการคนไม่พูดพล่าม
*  หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี
*  ต่อหน้าประพฤติเช่นใด ถึงลับหลังก็ให้ประพฤติเช่นนั้น
*  ความเป็นไปของคนไร้ศิลปะ ย่อมฝืดเคือง
*  ความริษยา เป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย
*  ขณะเวลา อย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย
*  ในเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้น ย่อมต้องการบัณฑิต
*  ความเกียจคร้าน เป็นมลทินแห่งผิวพรรณ
*  สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ
*  สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย
*  ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
*  บรรดาทางทั้งหลาย ทางที่มีองค์ 8 (มรรค) เป็นทางเกษมให้ถึงอมตธรรม
*  ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นทางดับจากทุกข์
*  โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น
*  ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก
*  รูปโฉม พอลวงคนโง่ให้หลงได้ แต่ลวงคนแสวงหาพระนิพพานไม่ได้เลย

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.


บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่  135 หมู่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบล ดอนหว่าน อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
Tel. 043-900066-7  Email : info@smp2005.com 

 

เชิญเยี่ยมชมลิงค์เพื่อนบ้านเราทั้งหมด 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม รีสอร์ทมีระดับ ศูนย์เกษตรอุตสาหกรรมดอนหว่าน สินค้ามาตราฐาน นมโคโคกก่อ อีฮงมอเตอร์ ฝากซื้อขาย ตักสิลานครดอทคอม Tcom Mahasarakham มหาสารคาม นาม ตักสิลานครสมัครงาน หางาน รับสมัครงาน